Bunyola: Raixa i Alfàbia

L’alqueria d’origen islàmic, Raixa (1), és un bé d’interès cultural de propietat pública i un centre d’interpretació de la Serra. Es bastí a l’entrada de la vall de Raixa, on es desenvolupà un sistema hidràulic complex que inclou un dels safareigs més grans de Mallorca. L’esplendor passada de la possessió es deu a la figura del cardenal Antoni Despuig, qui al segle XVII la volgué transformar en una vil·la italiana envoltada de jardins com el dels tarongers, el de la galeria o el de l’hort. Conserva una graonada espectacular amb escultures.  

Alfàbia (2), situada a la confluència dels comellars de Biniforani i es Verger, es nodreix de l’aigua de les fonts des Verger, de na Rupit i d’Alfàbia, que movien molins fariners. L’alqueria islàmica és l’origen de la gran possessió dels segles XVII i XVIII. Al jardí, declarat bé d’interès cultural, hi ha fonts, passejos, pèrgoles amb hídries i aljubs amb arbres i horts, en un marc d’arquitectura barroca.

Jardí d'Alfàbia

Jardí d’Alfàbia (Vicenç  Sastre)

Mapa