Campanet: El monument natural de les fonts Ufanes

Al nord de la Vila es conserva el conjunt de font i marjades de Son Estrany. Es pot baixar cap a l’oratori de Sant Miquel per l’antic camí del Sant Crist (1), passant per la font i Son Roig. Aquest itinerari permet veure, a peu de muntanya, les possessions històriques de Santiani, Monnàber i Gabellí que, juntament amb Son Garreta, Fangar i altres, tingueren gran poder. En passar el torrent es troba l’església de Sant Miquel (2), erigida sobre temples  antics,  seguint el model de repoblament. Es constituí en parròquia el 1248. Vora el pont Gros hi ha una antiga sínia i l’accés a la finca pública de les fonts Ufanes (3), de Gabellí Petit, catalogades com a monument natural. El camí passa prop de les cases i arriba al comellar de Teló, en el llit del qual brollen les fonts de forma intermitent i cabalosa. Prop es troba el talaiot del claper des Doblers i construccions carboneres.

Claper des Doblers

Claper des Doblers (Vicenç Sastre)

Mapa