Campanet: La vila

A la plaça Major es troba l’església parroquial (1) i, darrere, la rectoria. Al costat es descobreixen la posada de Maçana i Can Ganxo (2), amb finestres renaixentistes. Entorn a la plaça i els carrers propers es configurà el nucli originari. Al carrer Major hi ha Can Colom, antiga posada de Gabellí Gran, la Sala Vella (3), de traça medieval o la casa de l’escriptor Llorenç Riber. Al carrer del Cantó des Càrritx, s’hi concentra arquitectura noble i popular. I al de Sant Miquel hi ha les posades de Fangar, Biniatró i Son Corró (4). Al carrer de la Creu destaca Ca sa Costitxera (5), datada el 1668. 

Al camí de Moscari es localitza el pou d’en Gatell (6). Al sud, en el carrer des Molins, hi ha la teulera de Can Dolç i el molí d’en Porret (7). El camí d’Ullaró connecta aquest llogaret interessant amb els casals de Son Ponç i Son Garreta, amb un oratori (8) del segle XVII. Al nord del llogaret trobam el pou d’Ullaró (9).

Casal de Can Ganxo

 Casal de Can Ganxo (Vicenç Sastre)

Mapa