Lloseta: Camí d’Almadrà i el Castellot a la possessió del Filicomís

Deixant Lloseta pel camí del cementeri, des del redol d’Aiamans, el camí homònim segueix el torrent fins a s’Estorell Vell. És un casalot que, juntament amb Galatzó, representa el poder que el s. XVII assolí la família dels Fuster, emparentats amb els comtes d’Aiamans i de Formiguera. El llegendari comte Mal, ambiciós i sanguinari, morí sense hereu i el patrimoni quedà fragmentat després d’un llarg plet legal (fideïcomís).

Cap a la carretera d’Alaró (Ma-2110), seguint per la carretera d’Almadrà, ran del torrent, s’arriba a la finca del Filicomís o s’Estorell Nou (1). Dalt d’un turó pròxim es conserva es Castellot (2), una fortificació talaiòtica de tres mil anys d’antiguitat. Té una murada ciclòpia de 180 m de perímetre, que forma un recinte de gran importància estratègica.

Murada des Castellot

Murada des Castellot (Vicenç Sastre)

Mapa