Puigpunyent: Galilea

És un llogaret originat a final del segle XVI a partir de la possessió de Son Cortei. Una part de sa Mola s’adaptà a l’explotació agrícola, mitjançant un conjunt de marjades, d’horts i de cases. Al centre de la vila, hi ha l’església parroquial (1) de 1810. Ben a prop, al carrer des Clapers, hi ha ca ses Monges (2), una casa pagesa del segle XVIII, i el número 8 encara té teules pintades. Pel carrer Major per amunt, hi ha la font des Obis (3), un aljub d’aprofitament públic. Dalt de sa Mola resten els molins de vent fariners d’en Martí (4) i de Can Soler (5). Seguint, carrer per avall, es troba la casa de neu (6).

Molí d'en Martí
Molí d’en Martí (Vicenç Sastre)

Mapa