Valldemossa: Ramon Llull i l’Arxiduc

El puig de sa Moneda (1) està dominat per una torre d’inspiració àrab que va fer aixecar  l’arxiduc Lluís Salvador, qui comprà bona part dels terrenys de la costa entre Valldemossa i Deià. Seguint la carretera Ma-10, un camí puja cap a l’ermita de la Santíssima Trinitat (2), fundada en el segle XVII seguint la petjada de Ramon Llull. Aquest filòsof medieval és el primer personatge il·lustre que acollí Valldemossa, quan el 1276 establí un monestir de llengües orientals a Miramar (3), on també deixà petjada l’Arxiduc.

Mapa